SOBAT

SOBAT

SOBAT, özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya hiç tanı almamış olsa bile okumada güçlük yaşayan 7-14 yaş arası çocukların okuma becerilerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir. 

SOBAT HANGİ ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILMAKTADIR?

SOBAT, özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya hiç tanı almamış olsa bile okumada güçlük yaşayan 7-14 yaş arası çocukların okuma becerilerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir. 

SOBAT HANGİ AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?

Öğretmenler sınıflarında eğitim gören ve/veya görecek öğrencilerin temel okuma becerilerini geliştirmek için bireysel ihtiyaçlarını SOBAT’ı kullanarak belirleyebilmektedir. 

Özel eğitim öğretmenleri derslerini işlerken okuma becerisine yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş eğitim için gerekli uyarlamaları yapabilmektedir. 

Öğretmenler okuma seviyesi belirlemenin yanı sıra, öğrencilerin yıl içinde temel okuma becerileriyle ilgili hedefleri ne kadar gerçekleştirebildiklerini SOBAT’ı belirli aralıklarla uygulayarak ölçebilmektedir. Ayrıca, öğretmenler bu test sayesinde okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilmekte ve bu öğrencilere yönelik farklı öğretim yöntem ve stratejileri uygulayabilmektedir. 

Bilimsel araştırma gerçekleştiren akademisyenler SOBAT ile okuma programları ile öğretim yöntem ve stratejilerinin etkililiğini belirlemede bilimsel çalışmalarda kullanılabilmektedir.

SOBAT HANGİ BECERİLERİ DEĞERLENDİRMEKTEDİR?

SOBAT kapsamında değerlendirilen beceriler öğrencilerin hem sınıf düzeyini hem de yaş düzeyini ortaya koymaktadır. SOBAT sayesinde çocukların okumada hangi sınıf düzeyinde veya yaş düzeyinde olduğu kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Örneğin, bir çocuk 12 yaşında olmasına rağmen 8 yaş düzeyinde okuma becerisine sahip olabilmektedir. Bir başka örneğiyle, bir çocuk 4. sınıfa gitmesine rağmen 2. sınıf düzeyinde okuma becerisine sahip olabilmektedir. SOBAT ile çocukların yaş ve sınıf düzeyi kolaylıkla tespit edilebilmektedir. ✨Kurumumuzda Sobat Uygulanmaktadır.