OÇİDEP

OÇİDEP

OÇİDEP Nedir ?

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı)

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı), bir Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) programıdır. Bu yaklaşım Lovaas tarafından UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) temelinde geliştirilmiştir. Yaklaşık elli yıllık uygulama deneyimi ve ayrıntılı yazılı kaynakları ile bilimsel dayanağı en fazla olan programlardan biridir.

Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) programının otizmli çocukların gelişimlerinde diğer uygulamalara göre daha etkili olduğu deneysel araştırmalar sonucunda gözlemlenmiştir.

OÇİDEP erken eğitimi, yoğun eğitimi, davranışçı, kesintisiz ve bire-bir eğitim prensiplerinin tümünü içermektedir. Buna ek olarak akran ve aile etkileşimine açık bir eğitim yöntemidir.

OÇİDEP'in kapsamında;

 1. Taklit: Tek-basamaklı taklit, yüz hareketlerinin taklidi, iki basamaklı taklit, gömülü taklit

 2. Eşleme ve sınıflama: Üç ve iki boyutlu eş olan ve olmayan nesneleri eşleme, sınıfa göre eşleme, ayırma, sınıflama

 3. Oyun: Tek basamaklı oyun, çok basamaklı oyun, gömülü oyun

 4. Alıcı dil: Tek ve iki basamaklı alıcı dil becerileri

 5. Adına tepki verme

 6. İfade edici dil: Sözel, jestsel ve görsel iletişim becerileri

 7. Ortak dikkat: Ortak dikkat girişimine tepki verme, ortak dikkat başlatma

 8. Tuvalet becerileri

 9. Soyunma-giyinme becerileri

 10. Beslenme becerileri

 11. Blok dizaynı

 12. Adı söylenen nesneyi ve eylemi belirleme

 13. İşitilen sesin kaynağını belirleme

 14. El becerileri: Çizim yapma, makasla kesme

 15. Kavramlar: Renk kavramı, şekil kavramı, zıtlık kavramı vardır.

✨ Kurumumuzda Uygulanmaktadır