TODİ

TODİ
Todi, Öğrenme sorunları yaşayan, disleksisi ve dikkat eksikliği olan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını gidermek için tasarlanmıştır
 
2018 yılında Nörolog Dr. Olcay Karaca tarafından kurulan Todi; nörobilim, çocuk psikiyatrisi, eğitim bilimleri, psikoloji, dil-konuşma, bilişim ve tasarım alanlarından uzmanlarca, bilimsel teorik temele dayanarak geliştirilmiş, özgün bir uygulamadır.
 
Birçok ülkede öğrenme becerilerini arttırmaya yönelik uygulamalar kullanılmaktadır. Todi, Türk çocuklarının ihtiyaçları değerlendirilerek, özgün ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.
 
Öğrenme süreci, algılama, işlemleme, bellek ve planlama gibi mental işlevler aracılığı ile gerçekleşir (cognitive functions, bilişsel fonksiyonlar). Özel Öğrenme Güçlüğünde (disleksi) eğitim desteği ile bilişsel fonksiyonlar geliştirilir ve öğrenme performansı arttırılır.
 
Todi; dikkat, bellek, görsel ve işitsel algı, akıl yürütme, planlama gibi bilişsel fonksiyonların her birini geliştirmeye özgü uygulamalar içerir.
 
Sonuç, öğrenme performansında ve akademik başarıda artıştır.
✨ Kurumumuzda Uygulanmaktadır.