İşlemleme Hızı

İşlemleme Hızı

İşlemleme Hızı Nedir?

İşlemleme hızı nöropsikolojide sıklıkla kullanılan bir kavramdır. İşlemleme hızı düşünme, dil, hafıza ve dikkat becerileri ile doğrudan ilişkili bir kavramdır. Temel olarak işlemleme hızı, uyarıcıyı algılama ve ona tepki verme arasında geçen süre olarak söylenebilir.
 

İşlemleme hızı ne işe yarar?

Öğrenmenin her aşamasını “bilgiyi algılama-giriş, işlemleme, yorumlama, çıktı (uygulama)” etkilemektedir. Bir kimsenin işlemleme hızı ne kadar iyi olursa; öğrenme hızının da o kadar verimli olacağı varsayılmaktadır.
 

İşlemleme hızının yavaş olmasının nedenleri nelerdir?

Bilgi işlemleme sürecinin basamaklarının herhangi bir basamağında ya da birden fazla basamağında güçlükler yaşanmasından kaynaklanır. Bu durum da öğrenmenin her aşaması olumsuz yönde etkilenmektedir.
 

İşlemleme hızı türleri nelerdir?

Görsel işlemleme hızı

Sözel-İşitsel işlemleme hızı

Motor işlemleme

Genel İşlemleme hızı (Akıl yürütme – düşünme hızı)
 

İşlemleme hızı yavaş olan çocukların davranışsal özellikleri nelerdir?

Davranışsal özellikler sözel, görsel, işitsel, motor, akademik, genel işlemleme hızı problemleri olarak gruplandırılmış şekilde düşünülebilir.

 • Bir çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamada zorluk yaşarlar.
 • Süreci planlama ve organize edip göreve başlaması zaman almaktadır.
 • Yönergeleri takip etme hızı düşüktür.
 • Not tutma becerileri zayıftır.
 • Sorulan sorulara sıklıkla ‘Ne?’ şeklinde tepki verebilirler.
 • Sürekli ilgi veya odaklanma gerektiren işlerden kaçınırlar.
 • Yavaş okuyucudurlar. Tutarsız akademik performans sergilerler.
 • Derslerin hızına ayak uydurmakta zorlanırlar.
 • Kavrama hızları düşüktür.
   

İşlemleme Hızı Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bireyler İçin Neden Önemlidir?

Yönetici işlev becerileri, zekamızı ve problem çözme yeteneklerimizi başarıyla kullanmamızı sağlar. Bu beceriler; hedef belirleme, planlama, çalışan bellekteki bilgileri tutma, organize etme, kendi davranışlarımızı izleme, farklı görevler ya da aktiviteler arasında ileri ve geri yer değiştirme vb. içerir. İşlemleme hızı da önemli bir yönetici işlev becerisi olarak kabul edilir. Yönetici işlevleri arabaya, işlemleme hızını da arabanın motoruna benzetebiliriz. Daha hızlı / güçlü bir motor, arabanın daha hızlı gidebileceği anlamına gelir. Bu nedenle iyi bir yönetici işlev, motorun güçlü olmasına bağlıdır. Daha güçlü motorlar, arabanın daha yüksek bir verimlilik seviyesinde çalışmasını sağlar.