ÇALIŞMA BELLEĞİ ÖLÇEĞİ

ÇALIŞMA BELLEĞİ ÖLÇEĞİ
✨Doç Dr Cevriye Ergül ve ekibi tarafından geliştirilen eğitimleri Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği (Ankara) aracılığıyla verilen Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Kurumumuzda Uygulanmaktadır.

ÇALIŞMA BELLEĞİ ÖLÇEĞİ
Sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik olarak sözel/ görsel kısa süreli bellek ve sözel/görsel çalışma belleği olarak toplam dört boyutta değerlendirme yapmaktadır.
Sözel kısa süreli bellek boyutu ; Rakam hatırlama, sözcük hatırlama ve anlamsız sözcük hatırlama olarak üç alt test 
Görsel kısa süreli bellek boyutu ; Desen matrisi ve blok hatırlama
Sözel çalışma belleği boyutu ; Geriye rakam hatırlama ve ilk sözcüğü hatırlama
Görsel çalışma belleği boyutu ise; Farklı olanı seçme ve mekansal ayırt etme olarak ikişer alt test ile değerlendirilmektedir.
Çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanması ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
Ölçek için 1494 çocuk ile geçerlik ve güvenirliği incelenmiş ve Ankara ili örneğinde anasınıfından 4.sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları oluşturulmuştur.
Sözel Bellek ve Görsel Bellek alt alanlarına ve genel toplam puanlarına ilişkin standart puanlar ve standart puanların sınıf düzeyine göre nerede olduğu bilgisini ( çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek ) sunmaktadır.
Anneler, Babalar, Öğretmenler
Çocuğunuz veya Öğrenciniz ;
• Yapmasını söylediğiniz şeyleri hep eksik yapıyorsa,
• Konuşurken söyleyeceği şeyi sık sık unutuyorsa,
• Bir görev/ ödev istendiğinde işe başlamakta ve işi tamamlamakta zorlanıyorsa,
• Öğrendiklerini kısa bir süre sonra unutuyorsa,
• Tahtadan yazıyı defterine geçirmekte yavaşsa/ zorlanıyorsa,
• Dikkatini iş üzerinde sürdüremiyorsa,
• Okurken metnin sonuna gelmeden daha başındakileri unutuyorsa,
• Olayları sıralı ve organize bir şekilde anlatıldığı kısa bir yazı bile yazamıyorsa,
• Matematikte özellikle zihinden işlem yapamıyorsa,
• Sınıfta soruları cevaplamakta çekingen davranıyorsa,
• Derste not almakta zorlanıyorsa,
Çalışma Belleğinde önemli sınırlılıklar yaşıyor olabilir.