SARI KİTAP SETi

SARI KİTAP SETi

Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi

“Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama”becerisinin artırılması ve değerlendirilmesi!!! SARI KİTAP Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi Okuma işlevi beynin birçok bölgesinin katılımıyla gerçekleştirilen kolektif bir işlemdir. Kelimeler binlerce piksel parçası olarak gözümüz aracılığıyla beynimize iletilir, pikseller birleştirilerek kelimeler birer sembol haline getirilir, daha sonra bu sembollerin görüntü ve ses karşılığı bulunur, en son anlam karşılaştırılması yapılarak okuma ve anlamlandırma işlemi tamamlanmış olur. Bu işlem basamakları yarım saniyeden daha kısa sürede gerçekleşir. Dolayısıyla okuduğumuz kelimeyle, önceden öğrendiğimiz ve uzun süreli belleğimizde var olan kelimelerin, ses, sembol ve anlam karşılaştırmasını yaparak okur ve anlarız. Dislektik bireylerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarının temelinde yer alan işlem alanlarına yönelik farklı çalışmalar var olsada, fotoğrafik okuma yapmalarına yönelik çalışmaların sınırlı olduğu bilinmektedir.SARI KİTAP Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi bu ihtiyaçtan yola çıkarak hazırlanmış, bir yöntem olarak fotoğrafik tanımayı basamaklandıran alandaki en güncel çalışmadır.Yöntem kendi içinde kolayda zora ilerleyen 5 basamaktan oluşmaktadır. SARI KİTAP Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi Seti akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerisinin, müdahale süreci içerisinde değerlendirilmesini ve okuma kalitesini bir indeks puanıyla takip etmenizi sağlayacak ‘Değerlendirme’ kitabıyla birlikte 7 bölümden oluşmaktadır. Sette yer alan tüm kitaplar, okumada en kolay algılanan renk kombinasyonu olan, sarı-siyah kombinasyonunda hazırlanmış ve Ateşman Okunabilirlik Formülüne göre kolaydan zora sıralanmıştır.

✨Kurumumuzda Uygulanmaktadır.