Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları

Kurumumuzda her bir bireyin kendine özgü olan gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik ailenin de aktif katılımını esas alınarak hazırlanan eğitim planları ile eğitim sürecinin izlenebileceği ve amaçlanan hedeflerin görülebileceği bir hizmet verilmektedir.

Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken çocuğunuzun probleminin ne olduğundan çok yol açtığı sorunların giderilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde durulur. Örneğin bir bireyde ister otizm spektrum bozukluğu bulunması, isterse özel öğrenme güçlüğü bulunması nedeniyle okuma yazmayı öğrenememesi sonucunu değiştirmemektedir. Problemin kaynağı okuma yazma eğitiminde kullanılacak yöntemin/tekniğin berlirlenmesinde önemlidir.

Kurumumuzda hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planında alt kazanımlar belirlenirken her ayrıntı gözden kaçırılmadan hazırlanır fakat size hedeflerin neler olduğu, ne sürede hangi aşamanın gerçekleştirilmesinin planlandığı, teknik terimlere boğmadan, somut, anlaşılabilir ve net bir biçimde anlatılır.

Bireyselleştirilmiş eğitim planında belirlenen hedeflerin istenilen sürede gerçekleşmesi çocuğunuzun eğitimine katılımınızla doğru orantılıdır. Çocuğunuzun eğitiminde sizden beklenen, çoğunlukla günlük hayatınızda kolayca yapabileceğiniz yada hergün belirli bir zaman ayırmanız yeterli olan basit ama etkili katılımlardır. Zor olan kısım ise uzun süre devam edebilmek için gerekli sabrı gösterebilmektir.